Kỹ thuật làm cho cuộc sống càng tiện lợi, giao dịch càng thông minh

TREX trade đã đưa ra phần mềm giao dịch tuyệt vời, cung cấp báo giá quốc tế, tin tức toàn diện và phân tích tức thì, Bạn có thế nắm bắt tình hình và được hưởng mọi cơ hội bất cứ lúc nào và nơi nào.

Chỉ số phân
tích
chuẩn
Giao dịch

· 68 loại công cụ phân tích kỹ thuật

· Bao gồm forex,chỉ số chứng khoán, hàng hóa

Vốn tiền
công khai
Giao dịch an toàn

· Nộp rút tiền tự do

· Lịch sử nộp tiền rõ ràng

Giao dịch
one-click
Giao dịch dễ ràng

·Tính năng mạnh mẽ「giao dịch one-click」

· Chốt lời và cắt lỗ thông minh

Giao
dịch nhanh
Báo giá công khai

· Giao dịch trong 0.06 giây

· Mỗi báo giá đều được tra cứu

Đặc sắc nền tảng
 • Xem lịch sử báo giá
 • Giao dịch one-click
 • Biểu đồ tiền tệ tức thời
 • Mua/Bán/Lệnh stop-limit
 • Báo giá thị trường tức thời
 • 11 khung thòi gian biểu đồ
 • Cài đặt chốt lời/cắt lỗi thông minh
 • Giao dịch online,lãi lỗ tức thời
 • Báo giá tức thì,giao dịch tức thời
 • Đảm bảo an toàn thông tin giao dịch
 • Chuyển đổi tài khoản demo/thật bằng 1 click
 • Chuyển đổi chế độ ban ngày/đêm nhanh
 • Công cụ và chỉ số phân tích: 68 loại
 • 3 loại biểu đồ giá: hình nến, dạng thanh, tower
Trải nghiệm ngay TREX trade

Tải ngay

IOS Android