Chi phí giao dịch sản phẩm thấp

Giao dịch qua môi giới giao dịch ký quỹ chính thức có kinh nghiệm 12 năm, tận hưởng chênh lệch tốt hơn môi giới khác

  • Sản phẩm
  • Chênh lệch TREX trade
  • Chênh lệch thị trường
  • Vàng giao ngay
  • 0.24
  • 0.50
  • Bạc giao ngay
  • 0.028
  • 0.04
  • Dầu Mỹ
  • 0.032
  • 0.05
  • Dầu Anh
  • 0.032
  • 0.05
*Chênh lệch giá hiển thị thông số tài khoản Platium
Vì sao giao dịch trên nền tảng TREX trade?
01

Sản phẩm hot như Vàng, dầu thô

Hỗ trợ giao dịch sản phẩm đầu tư hot như vàng giao ngay, hợp đồng tương lai dầu thô v.v.
02

Chênh lệch 0.24 pip

Chênh lệch giá vàng thấp tới 0.24 pip, chi phí thấp hơn chi phí sau hồi khấu của môi giới khác
03

Thị trường biến động lớn

Thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố chính trị, nhiều lúc có cơ hội kiếm lợi
Copyright © 2021 Bản quyền công ty TREX trade Limited không được sao chép