Máy tính giao dịch
Thông qua máy tính giao dịch, bạn có thể hiểu biết rõ ràng tiền vốn và tiền lãi khi giao dịch Ngoại hối, để chuẩn bị đầy đủ khi bước trên đường đầu tư.
Xin nhập vào giá trị giữa 0.01-100
 • {{item}}
Xin nhập vào giá đóng
Xin nhập vào giá mở
* Xin nhập vào giá trị giữa 1-360
Kết quả
 • pip
  {{marginValue}}
 • Ký quỹ
  {{PipsValue}}
 • Lãi lỗ dự tính
  {{profitsValue}}
 • Lãi suất qua đêm
  {{swapNightValue}}
Tuyên bố thông tin miễn trách : Thông tin trên chỉ để tham khảo, chi tiết xin liên hệ CSKH để xác nhận lại.
Copyright © 2023 Bản quyền công ty Trex Global LIMITED không được sao chép