Giao dịch chỉ số chứng khoán ưu tú

Giao dịch 10 chỉ số chứng khoán chủ yếu toàn cầu, chênh lệch ưu đãi của 3 loại tài khoản giúp bạn nắm bắt mỗi cơ hội đầu tư

  • Sản phẩm
  • Chênh lệch TREX trade
  • Chênh lệch thị trường
  • China 300
  • 2
  • 3
  • HK 50
  • 8
  • 10
  • DJ30 Mỹ
  • 4
  • 6
  • SP500 Mỹ
  • 0.71
  • 1.1
*Chênh lệch giá hiển thị thông số tài khoản Platium
Vì sao giao dịch chỉ số chứng khoán trên nền tảng TREX trade?
01

Bao gồm các sản phẩm hot

Cung cấp sản phẩm có khối lượng giao dịch lớn nhất:China 300, HongKong 50,US DJ30, JPN225
02

Chênh lệch thấp hơn môi giới khác

Chênh lệch thấp tới 0.71(US SP500), cung cấp chi phí giao dịch thấp cho nhà đầu tư
03

Giao dịch 24 giờ

Cơ hội đầu tư 10 loại chỉ số, giao dịch 24 giờ
Copyright © 2023 Bản quyền công ty Trex Global LIMITED không được sao chép