Loại tài khoản

Nền tảng TREX trade có 3 loại tài khoản, thỏa mãn nhu cầu khác nhau về chi phí và dịch vụ của khách hàng (Nếu có nhu cầu nâng cấp tài khoản, vui lòng vào trung tâm khách hàng trang web để thao tác)

  • Nộp tiền tối thiểu

   50 Đô la Mỹ

  • Số lot đặt lệnh tối thiểu

   0.01 lot

  • Đặt lệnh tối đa
   (Bao gồm mở vị thế và đặt lệnh stop-limit)

   50 đơn

  • Đòn bẩy

   Tối đa 500 lần

  • Hoa hồng

   --

  • Biên độ chênh lệch thấp nhất(Ngoại hối)

   1.6

  • Lãi suất tiền gửi về lại tài khoản

   --

  • Qùa tặng khách mới

   Sách quý về đầu tư

  • Giám đốc khách hàng

   --

  • Qùa sinh nhật

   --

  • Nộp tiền tối thiểu

   100 Đô la Mỹ

  • Số lot đặt lệnh tối thiểu

   0.01 lot

  • Đặt lệnh tối đa
   (Bao gồm mở vị thế và đặt lệnh stop-limit)

   100 đơn

  • Đòn bẩy

   Tối đa 500 lần

  • Hoa hồng

   --

  • Biên độ chênh lệch thấp nhất(Ngoại hối)

   1.2

  • Lãi suất tiền gửi về lại tài khoản

   --

  • Qùa tặng khách mới

   Sách quý về đầu tư

  • Giám đốc khách hàng

   --

  • Qùa sinh nhật

   --

  • Nộp tiền tối thiểu

   5,000 Đô la Mỹ

  • Số lot đặt lệnh tối thiểu

   Tất cả sản phẩm giao dịch tối thiểu 0.05 lot trừ sản phẩm cổ phiếu và tiền điện tử

  • Đặt lệnh tối đa
   (Bao gồm mở vị thế và đặt lệnh stop-limit)

   100 đơn

  • Đòn bẩy

   Tối đa 500 lần

  • Hoa hồng

   --

  • Biên độ chênh lệch thấp nhất(Ngoại hối)

   1

  • Lãi suất tiền gửi về lại tài khoản

   --

  • Qùa tặng khách mới

   Sách quý về đầu tư đồng tiền bạc nữ thần AnhSách quý về đầu tư

  • Giám đốc khách hàng

   --

  • Qùa sinh nhật

   Quà sinh nhật trị giá 30 Đô la Mỹ

*Thu phí hoa hồng cụ thể vui lòng xem ở phần giá hợp đồng chênh lệch và thu phí

*Quà sinh nhật: Tài khoản Platinum phải đóng vị thế tối thiểu 8 lot

*Do nguồn số liệu và nhà cung cấp lượng lưu thông thị trường khác nhau, báo giá của các nền tảng sẽ có sự khác biệt

Copyright © 2021 Bản quyền công ty TREX trade Limited không được sao chép