Giao dịch ngoại hối hiệu quả cao

TREX trade hỗ trợ mỗi báo giá, 10,000,000 USD khối lượng giao dịch lưu thông

  • Sản phẩm
  • Chênh lệch TREX trade
  • Chênh lệch thị trường
  • EUR/USD
  • 1.2
  • 2.3
  • USD/JPY
  • 1.1
  • 1.9
  • GBP/USD
  • 1.5
  • 2.21
*Chênh lệch giá hiển thị thông số tài khoản Platium
Ưu thế giao dịch ngoại hối trên nền tảng TREX trade
01

Cặp tiền hot

Cặp tiền như EUR/USD, USD/JPY biến động nhiều, chứa đầy cơ hội đầu tư
02

Chênh lệch thấp hơn môi giới khác

Tận hưởng chênh lệch cơ cấu ngân hàng, chênh lệch cấp mức thấp tới 0.1 pip
03

Đòn bẩy linh hoạt

Cung cấp đòn bẩy 500:1, kiếm được càng nhiều lãi
Copyright © 2021 Bản quyền công ty TREX trade Limited không được sao chép