Đặc điểm của MT4

Mặt biên đơn giản, giao dịch rõ và dễ

Thông báo giá cả, âm thanh cạnh báo

Chỉ báo kỹ thuật phong phú

Cho phép giao dịch tự động thông minh

Tải bản di động MT4

Cùng hành dễ ràng

Tại Metro, xe Bus, cafe quán, trên giường. Bất cứ ở đâu, bạn đều có thể giao dịch một cách dễ ràng, nắm bắt cơ hội đầu tư

Đặt lệnh giao dịch nhanh

Chỉ cần động ngón tay là có thể vào môi trường giao dịch, có thể tìm hiểu tình hình thị trường toàn diện tức thời, quản lý tài khoản hiểu quà

Chức năng tạo biểu đồ phong phú

Sử dụng chức năng vật chồng lên và kỹ thuật tăng cường chỉ báo kỹ thuật

Thống nhất tài khoản

Hoàn toàn thống nhất kết quà giao dịch trên thiết bị khác nhau. Tài khoản của bạn luôn được bạn nắm bắt trong tay

Biểu đồ di động giao dịch

Giao dịch trên biểu đồ di động, càng nhanh, càng dễ, càng hiểu quà

Nhận được thông báo riêng

Bằng cách cài đặt cho lệnh chờ, lệnh S/L, T/P, để nhận thông báo gồm thông báo về margin(ký quỹ) và thông báo về giá cả

IOS Android