Sàn giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp hơn
Thời gian thực thị
lệnh giao dịch bình
quân là 0.06 giây
Số lượng thực thị
lệnh trong 1 giây
đạt tới 6000 lệnh!
Trung tâm số liệu
rất ít bị chậm!
Chức năng MT4 TREX trade
Tài khoản Demo miễn phí
Tài khoản mini
Nhân viên CSKH trực tuyến -
Số tiền nạp tối thiểu lần đầu $50 $50
Spread(EURUSD) Thực thi thị trường:
Bình quân 1.2
Spread thay đổi:
Bình quân 0.3
Chi phí giao dịch Ngoại hối: Spread
Hàng hóa : Spread
Chỉ số: Spread
Ngoại hối: Spread
Hàng hóa : Spread
Chỉ số: Spread
Lãi qua đêm Lãi qua đêm thu từ khi vị
trí qua đêm, nếu muốn
tìm hiểu nhiều thông
tin, xin vào link
https://img.forex-
cf.com/source/materi-
al/en/CFDPricesCharg-
es.pdf và sàn giao dịch
Lãi qua đêm thu từ khi vị
trí qua đêm, nếu muốn
tìm hiểu nhiều thông
tin, xin vào link
https://img.forex-
cf.com/source/materi-
al/en/CFDPricesCharg-
es.pdf và sàn giao dịch
Mô hình thực thị Thị trường: không
có nhân viên giao
dịch tham gia
Thị trường: không
có nhân viên giao
dịch tham gia
Giao dịch tự động -
Bản di động Android IOS Android IOS
Bản trang Web - -
Bản PC
Kiểu biểu đồ Biểu đồ giờ phút, biểu đồ đường K Biểu đồ hình chớp, biểu đồ giờ phút, biểu đồ đường K
Chỉ báo phân tích kỹ thuật 30 cái 30 cái
Biểu đồ giao dịch -
Công cụ vẽ
Cạnh báo giá cả trên
bản di động
-
Có thể kiểm tra lịch sử báo giá hàng ngày -
Sàn trực tiếp nạp tiền -
Theo giá cắt lỗ chốt lời đã nhập vào, hiện lãi lỗ dự tính -
  • TREX trade
  • MT4